چهارشنبه 15 آذر 1402
گزارش تصويري
آیین اختتامیه پنجمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر
آیین اختتامیه پنجمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر
1391/12/13
آیین گشایش بخش رقابتی در فرهنگسرای نیاوران
آیین گشایش بخش رقابتی در فرهنگسرای نیاوران
1391/11/17
بازدید اساتید و  هنرمندان از فضای نمایشگاهی فرهنگسرای نیاوران
بازدید اساتید و هنرمندان از فضای نمایشگاهی فرهنگسرای نیاوران
1391/11/17
فضای نمایشگاهی فرهنگسرای نیاوران
فضای نمایشگاهی فرهنگسرای نیاوران
1391/11/17
آیین گشایش بخش رقابتی در موزه امام علی (ع)
آیین گشایش بخش رقابتی در موزه امام علی (ع)
1391/11/15
بازدید اساتید و  هنرمندان از فضای نمایشگاهی موزه امام علی (ع)
بازدید اساتید و هنرمندان از فضای نمایشگاهی موزه امام علی (ع)
1391/11/15
فضای نمایشگاهی موزه امام علی (ع)
فضای نمایشگاهی موزه امام علی (ع)
1391/11/15
آیین افتتاحیه پنجمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر
آیین افتتاحیه پنجمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر
1391/11/14
بازدید از فضای نمایشگاهی جشنواره پنجم
بازدید از فضای نمایشگاهی جشنواره پنجم
1391/11/14
فضای نمایشگاهی جشنواره پنجم
فضای نمایشگاهی جشنواره پنجم
1391/11/14
فضای نمایشگاهی موزه هنرهای معاصر تهران
فضای نمایشگاهی موزه هنرهای معاصر تهران
1391/11/14
نشست خبری پنجمین جشنواره تجسمی فجر
نشست خبری پنجمین جشنواره تجسمی فجر
1391/11/11
داوری نهایی آثار بخش سفال و سرامیک
داوری نهایی آثار بخش سفال و سرامیک
1391/11/03
انتخاب نهایی آثار بخش گرافیک
انتخاب نهایی آثار بخش گرافیک
1391/10/26
انتخاب نهایی آثار بخش تصویرسازی
انتخاب نهایی آثار بخش تصویرسازی
1391/10/25
انتخاب نهایی آثار بخش عکاسی
انتخاب نهایی آثار بخش عکاسی
1391/10/24
انتخاب نهایی آثار بخش کاریکاتور
انتخاب نهایی آثار بخش کاریکاتور
1391/10/24
جلسه هماهنگی داوران بحش فیلم
جلسه هماهنگی داوران بحش فیلم
1391/10/20
انتخاب اولیه آثار بخش سفال و سرامیک
انتخاب اولیه آثار بخش سفال و سرامیک
1391/10/19
انتخاب اولیه آثار بخش خوشنویسی
انتخاب اولیه آثار بخش خوشنویسی
1391/10/19
انتخاب اولیه آثار بخش نقاشی
انتخاب اولیه آثار بخش نقاشی
1391/10/18
انتخاب اولیه آثار بخش نگارگری
انتخاب اولیه آثار بخش نگارگری
1391/10/18
انتخاب اولیه آثار بخش مجسمه سازی
انتخاب اولیه آثار بخش مجسمه سازی
1391/10/17
ششمین جلسه شورای دبیران
ششمین جلسه شورای دبیران
1391/10/10
پنجمین جلسه شورای دبیران
پنجمین جلسه شورای دبیران
1391/10/03
چهارمین جلسه شورای دبیران
چهارمین جلسه شورای دبیران
1391/09/19
سومین جلسه شورای دبیران
سومین جلسه شورای دبیران
1391/09/11
دومین جلسه شورای دبیران
دومین جلسه شورای دبیران
1391/08/28