دوشنبه 10 بهمن 1401 

      محمد خزايي
      متولد 1340 کنگاور
      دكتراي گرافيك (PhD)، (هنر اسلامي)، دانشگاه بيرمنگهام ( انگلستان 1376)
      کارشناسی ارشد گرافيك،‌ دانشگاه تربيت مدرس ( ايران 1370)
      کارشناسی گرافيك، دانشگاه تهران ( ايران 1367)

سوابق:

دریافت نشان عالی تجسمی فجر دوره سوم
عضو شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره بین‏المللی هنرهای تجسمی فجر
دبیر بخش همایش و مقاله چهارمین جشنواره بین‏المللی هنرهای تجسمی فجر
عضو شورای هنری سومین جشنواره بین‏المللی هنرهای تجسمی فجر
دانشيار دانشگاه تربيت مدرس و دانشكده هنر
عضو هيأت علمي دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس از سال1377
استاد مدعو دانشگاه‏هاي: تهران، هنر و الزهرا
استاد نمونه دانشگاه تربيت مدرس در سال1380
عضو شوراي بررسي و تصويب نشان دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي كشور
مدير گروه گرافيك دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس از 1380 تا کنون
پژوهشگر نمومه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1384
دبیر دهمین دوسالانه ملی جهانی پوستر تهران ( 1388)
دبير علمي اولين همايش هنر اسلامي ( 1380)
دبير علمي دومين دوسالانه نقاشي جهان اسلام ( 1381)
عضو هيأت داوران جشنواره‌هاو نمايشگاه‌هاي متعدد از جمله دومين دوسالانه نقاشي جهان اسلام
همايش بين‌المللي خوشنويسي جهان اسلام، نمايشگاه پوستر اسماءالحسني، سوگواره پوسترهاي عاشورايي و...
دبير سومين سوگواره پوسترهاي عاشورايي ( 1387)
سردبير كتاب ماه هنر از سال 1384
تأليف كتاب كيمياي نقش، مجموعه آثار طراحي ايراني از مغول تا آخر صفوي ( 1367)
تأليف هنر اسلامي‌(انگليسي)، مجموعه مقالات اولين همايش هنر اسلامي، مؤسسه مطالعات هنر‌اسلامي/ 1382ـ 1999 لندن
تألیف هزار نقش، تهران حوزه هنری (1371) چاپ دوم با تجدید نظر، ناشر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی ( 1381)
شركت و ارائه 25 مقاله در همايش‌هاي هنري و فرهنگي داخلي و خارجي
شركت و ارائه مقاله در كنفرانس بين‌المللي هنر اسلامي هافسترا نيويورك 1996 و ارائه دو مقاله
در سمينار رشته‌هاي هنر در دانشگاههاي انگلستان ( 7ـ1996)
چاپ 32 مقاله در مجلات هنري ـ علمي ـ پژوهشي و ژرنال‌هاي بين‌المللي ISI
طراحي دهها نشانه از جمله نشانه‌هاي سازمان سنجش، دانشگاههاي شيراز، شهركرد، زابل، دانشكده‌هاي قم و...
برپايي 6 نمايشگاه انفرادي و حضور در نمايشگاه‌هاي جمعي در داخل و خارج از كشور
دريافت لوح زرين دستخط امام (ره)/ ديپلم افتخار و مدال يادبود مجتمع هنر و ادبيات دفاع مقدس ( 1367)
دريافت بورس سه ماهه مطالعاتي خارج از كشور از طرف سومين نمايشگاه دوسالانه گرافيك ( 1370)