دوشنبه 10 بهمن 1401


      عبدالرحيم سياهكارزاده

      متولد 1345 اهواز
      فارغ التحصيل کارشناسي حقوق، دانشگاه آزاد اسلامي اهواز

سوابق:

دبیر اجرایی سومین و چهارمین جشنواره بین‏المللی هنرهای تجسمی فجر
رئيس مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر
معاون اداره کل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
معاون اداري و مالي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان
عضو شورای سیاستگذاری هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران
عضو شورای سیاستگذاری ششمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران
عضو شورای سیاستگذاری دهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک ایران
عضو شورای سیاستگذاری هشتمین دوسالانه ملی نقاشی ایران
عضو شورای سیاستگذاری دوازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران
عضو شوراي برنامه‌ريزي و سياستگذاري جشنواره بين المللي هنرهاي نمايشي فجر
عضو شوراي برنامه‌ريزي و سياستگذاري جشنواره بين المللي تئاتر عروسکي
عضو شوراي سياستگذاري و برنامه‌ريزي سه دوره جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان/ سال 87، 88 و 89
عضو شوراي سياستگذاري و برنامه‌ريزي يازدهمين دوسالانه بين المللي عکس تهران
عضو شوراي برنامه‌ريزي اولين اکسپوي بزرگ تهران/ 1387
عضو شوراي سياستگذاري و برنامه‌ريزي اولين و دومين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر
عضو شوراي سياستگذاري و برنامه‌ريزي نهمين دوسالانه سفال و سراميک
عضو شوراي سياستگذاري و برنامه‌ريزي دهمين دوسالانه جهاني پوستر تهران
عضو شوراي سياستگذاري دو‌سالانه نگاري ايران/ 1388
عضو شوراي سياستگذاري و برنامه‌ريزي نهمين دوسالانه بين المللي کاريکاتور تهران
عضو شوراي سياستگذاري و اجرايي ششمين جشنواره تجلي احساس/ 1388
عضو شوراي خريد آثار هنري مركز هنرهاي تجسمي
عضو شوراي برنامه‌ريزي سياستگذاري و برنامه‌ريزي دومين اکسپوي بزرگ تهران/ 1388
عضو شوراي سياستگذاري و برنامه‌ريزي اولين دوسالانه بين المللي خوشنويسي
عضو شوراي سياستگذاري و برنامه‌ريزي شوراي آموزشي، پژوهشي نقاشي خيالي نگاران