چهارشنبه 15 آذر 1402 

      پریسا خضابی
      کارشناسی مجسمه سازی از دانشگاه تهران

سوابق:

شرکت در 45نمایشگاه گروهی
عضو هیأت مدیره انجمن مجسمه سازان ایران
عضو مؤسسه فرهنگی ایکوموس شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی
عضو شورای سیاستگذاری بینال چهارم و پنجم مجسمه سازی معاصر تهران
عضو شورای دبیران بینال پنجم مجسمه سازی معاصر تهران
دبیرهنری بخش مجسمه اولین و چهارمین جشنواره بین المللی هنر های تجسمی فجر
عضو هیأت داوری هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان
عضو هیأت داوری اولین جشنواره بوم برکت
عضو هیأت داوری در نهمین جشنواره هنرهای تجسمی امام رضا-شیراز
عضو هیأت داوری نخستین جشنواره مجسمه های شنی
عضو هیأت داوری نخستین جشنواره ملی هنرهای تجسمی ایثار و شهادت
عضو هیأت داوری نخستین جشنواره ملی تجلی بصیرت
مشاور و کارشناس هنری در وزارت فرهنگ وارشاد ، زیباسازی ، فرهنگستان هنر
برگزیده دومین بینال مجسمه سازی معاصر تهران
برگزیده فراخوان طرحهای حجمی دفاع مقدس
شرکت در پنج دوره بینال مجسمه سازی معاصر تهران 
شرکت درچهاردهمین دوسالانه بین المللی بنگلادش
طراحی و اجرای یادمان فدايیان اسلام ارتفاع 7 متر –تهران
طراحی و اجرای یادمان مقاومت ارتفاع 3 متر-تهران
طراحی و اجرای یادمان آزادگان جهت موزه شهدا
طراحی و اجرای یادمان جنگ جهت موزه دفاع مقدس
طراحی و اجرای گنجینه شهدا
طراحی و اجرای تندیس ره آ ورد سرزمین نور
طراحی و اجرای تندیس هنر و نیایش