دوشنبه 10 بهمن 1401 

       حسن غفاری
       متولد ۱۳۴۸ بویراحمد (یاسوج)
       کارشناسی ارشد عکاسی ، دانشگاه هنر
       مدرس عكاسی ، عکاس مستند اجتماعی

سوابق:

برگزیده اول نخستين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر،تهران ( بهمن ماه ۱۳۸۷)
برگزیده اول پنجمین جشنواره عکس رشد در بخش ترویج تولید ومصرف کالای ایرانی ، تهران ( شهریور ماه ۱۳۸۷)
برگزیده اول دومین جشنواره بین المللی رسانه ای میراث فرهنگی، تهران ( اردیبهشت ماه ۱۳۸۶)
برگزیده اولین نمایشگاه بزرگ فرهنگ عاشورا، تهران ( اسفندماه ۱۳۸۵ )
برگزیده اول سومین جشنواره زن و روستا ( عذرا ) ، تهران ( مهر ماه ۱۳۸۲)
برگزیده اولین دوره نمایشگاه بین المللی هنرهای تجسمی دانشجویان مسلمان ، تهران ( اسفندماه ۱۳۷۹)
برگزیده اول بخش عکس پنجمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان استان فارس ، شیراز ( آذرماه ۱۳۷۵)
برگزیده اثر برتر دومین نمایشگاه هنری دانشجویی کشور، موزه هنرهای معاصر، تهران ( اسفند ماه۱۳۷۴)
برگزیده اول چهارمین جشنواره سینمای جوان منطقه ۴ کشور، یاسوج ( آبان ماه ۱۳۷۴)
برگزیده اول چهارمین جشنواره سینمای جوان یاسوج ( آذرماه ۱۳۶۹)
برگزیده دهها جشنواره و مسابقات داخل ایران
برگزاری دهها نمایشگاه عکس انفرادی
داوری چهارمین مسابقه عکاسی از سفره های هفت سین٬تهران ( ۱۳۹۱ )
داوری دومین وچهارمین جشنواره ی تجسمی عکس فجر ، تهران ( ۱۳۸۸ تا۱۳۹0)
داوری نخستین جشنواره ی عکس ایران شناسی ، تهران ( ۱۳۹۰)
داوری دومین جشنواره ی عکس شهر وشهروند ، اهواز ( ۱۳۹۰)
داوری نخستین جشنواره ی سفر نامه ی ناصر خسرو قبادیانی تا ایرج افشار ( تهران ۱۳۹۰ )
داوری سه دوره جشنواره ی عکس زمان ( گران تر از طلا ) ، استان مرکزی ( ۱۳۸۸ تا۱۳۹۰)
داوری بخش عکس جشنواره ی آزادگان ( تهران ۱۳۸۹)
داوری بیست ونهمین جشنواره ی عکس تئاتر فجر، تهران ( ۱۳۸۹)
داوری نخستین مسابقه ی عکس سفر تهران ( ۱۳۸۸)
داوری سوگواره عکس عاشورا، یزد ( ۱۳۸8)
داوری اولین جشنواره ی عکس هنر وامنیت، تهران ( ۱۳۸۶ )