چهارشنبه 19 مرداد 1401رمضانعلی حیدری خلیلی
كارشناسی مدیریت دولتی

سوابق:

مؤسس و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شرق و جنوب تهران( 1375 تا 1378)
مؤسس و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری(1378 تا 1381)
معاون اداره کل پشتیبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(1381 تا 1383)
مشاور اجرایی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری( 1383 تا 1388)
مشاور برنامه ریزی هنری سازمان فرهنگی و عنری شهرداری تهران 1388
سرپرست حوزه مشاور احرایی معاونت امور هنری( 1388 تا 1389)
مشاور برنامه ریزی و نظارت معاونت امور هنری ( 1388 تاکنون)
عضو شورای تحول اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 1384 تا 1388)
عضو کمیته نظام پیشنهادات معاونت اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 82 و 83)
عضو کمیته بهبود اصلاح روش‏ها و اتوماسیون اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( 82 و 83)
عضو هیأت علمی کمیته هنر و رسانه مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی( 1387 و 1388)
دبیر کمیته‏های تخصصی امور هنری شورای ارزشیابی هنرمندان کشور (1389 تا کنون)
مؤسس و رئیس شورای بررسی ثبت آثار هنری( 1390 تا کنون)
نماینده تام‏الاختیار معاونت امور هنری در پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات
نماینده تام‏الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو کارگروه شناسایی نخبگان و برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان کشور
عضو شورای راهبردی جشنواره‏های هنری
عضو کمیته مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
عضو شورای سیاستگذاری جشنواره‏های هنری بصیرت، پیامبر اعظم(ص)، فروغ بیداری، دلشدگان و ...