چهارشنبه 19 مرداد 1401

محمدعلي رجبي

متولد1330قم
کارشناسي ارشد پژوهش، دانشگاه هنر/ 1372
کارشناسي نقاشي، دانشكده هنرهاي زيبا/ 1367
درجه هنري استاديار پايه يك / 1380

سوابق:

دریافت نشان عالی تجسمی فجر دوره سوم
دبیر کل چهارمین جشنواره بین‏المللی هنرهای تجسمی فجر
عضو شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره بین‏المللی هنرهای تجسمی فجر
عضو شورای سیاستگذاری هشتمین دوسالانه ملی نگارگری
تأسيس حوزه انديشه و هنر اسلامي (حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي)
سرپرستي اداره کل پژوهش امور هنري و نمونه سازي، وزارت آموزش و پرورش ( 1359 تا 1362 )
عضو هيأت مؤسس و هيأت امناي انجمن هنرهاي تجسمي کشور
سرپرستي اداره کل تحقيقات سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
تحقيقات گسترده‌اي درباره حكمت هنر، تاريخ هنر ايران و جهان، آداب معنوي در هنرهاي سنتي، تجزيه و تحليل هنرهاي تجسمي
زبان و بيان در نگارگري اسلامي ايران و نقاشي كودكان
عضو هيأت داوران دو‌سالانه نقاشي ايران
تأسيس مکتب نگارگري کمال الدين بهزاد
رئيس انجمن هنرهاي تجسمي
عضويت پيوسته فرهنگستان هنر
عضو شوراي عالي هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي کشور/ 1385
عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد
دبير نمايشگاه شاه‏کارهاي نگارگري ايران
رئيس مرکز تحقيقات هنر اسلامي دانشگاه شاهد/ 1384   
عضويت در هيأت داوران مسابقه بين‌المللي حرم امن
عضو شوراي ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و شاعران کشور ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي/ 1385
تأليف 9 جلد کتاب در زمينه آموزش نگارگري
معاونت آموزشي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و معاونت آموزشي پژوهشكده فرهنگ و هنر اسلامي
انتشار 8 جلد كتاب آموزشي در زمينه آموزش نقاشي ايراني
نگارش و انتشار مقالات متعددي در زمينه حكمت و زيبايي‌شناسي هنر اسلامي ايران